Zdravotná starostlivosť
Gynekológia:
-  preventívne gynekologické prehliadky
-  diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu
-  diagnostika a liečba gynekologických zápalov
-  diagnostika a konzervatívna liečba inkontinencie
-  diagnostika a liečba klimakterických porúch
-  antikoncepcia a plánované rodičovstvo
-  predoperačná a pooperačná starostlivosť
Tehotenstvo:
-  diagnostika a liečba sterility a infertility
-  diagnostika tehotenstva
-  komplexná ambulantná starostlivosť počas fyziologického
   a patologického tehotenstva
-  fotodokumentácia plodu na USB
-  príprava na pôrod
-  popôrodná starostlivosť v šestonedelí
-  diagnostika a príprava pred interrupciou a následná
   starostlivosť po zákroku
Mamodiagnostika v gynekológii:
-  palpačné a ultrazvukové vyšetrenie prsníkov
-  diagnostika a ambulantná liečba ochorení prsníkov
-  punkcia a následne cytologické vyšetrenie prsníkov
-  manažment mamografického vyšetrenia
-  manažment operačnej liečby prsníkov, pooperačná starostlivosť
Ultrazvukové vyšetrenia:
-  gynekologické ultrazvukové vyšetrenia abdominálnou
   a vaginálnou sondou
-  ultrazvukové vyšetrenie prsníkov
-  kompletné ultrazvukové sledovanie fyziologického
   a patologického tehotenstva vrátane vyšetrenia farebným
   Dopplerom