Služby
-  možnosť objednať sa na vyšetrenie telefonicky na stanovený dátum
   a čas
-  možnosť vypísania opakovaného receptu po telefonickej konzultácii
Vernostná karta
-  bezplatné telefonické objednanie sa na vyšetrenie
-  bezplatné prednostné vyšetrenie
-  bezplatné telefonické ev. e mailové oznamovanie výsledkov
-  oslobodenie od administratívnych poplatkov