Ordinačné hodiny
Svidník, MUDr. Pribulu 149
Stropkov, Hviezdoslavova 34

Pondelok:
Utorok:
Streda:

Štvrtok:
Piatok:

08,00 - 15,00  /Svidník/
08,00 - 15,00  /Stropkov/
07,00 - 12,30  /klinický deň/
13,00 - 15,00  /Svidník/
08,00 - 15,00  /Stropkov/
08,00 - 14,30  /Svidník/